Najava: TRIBINA-PSSS Kraljevo

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Petropolje , opština Kraljevo – grad, PG Aleksić Dragoslav sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Ipard mere 2023 , savetodavac Nenad Nešović

Cilj održavanja predavanja bio je informisati poljoprivredne proizvođače šta donosi IPARD III program
Koordinator: Nenad Nešović

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 15:00 održana je radionica, mesto Tiodže , opština Raška, PG Zivorada Popovica
sa temom:
1. 15:00 do 15:30 Bezbedna primena sredstava za zastitu bilja , savetodavac Branko Galović


Koordinator: Branko Galović

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 28.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Vrnjačka Banja , opština Vrnjačka Banja, Opština Vrnjačke Banje
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Dodavanje vrednosti proizvodima od mleka , savetodavac Ljiljana Nerandžić
2. 10:30 do 11:00 Pravilno uzorkovanje zemljišta i značaj agrohemijske analize , savetodavac Jovana Knežević


Koordinator: Jovana Knežević

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 22.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Konarevo , opština Kraljevo – grad, PG Milorada Ćirice
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Osnovna obrada zemljišta-jesenje i zimsko oranje , savetodavac Jovana Knežević


Koordinator: Jovana Knežević

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 22.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Vrnjačka Banja , opština Vrnjačka Banja, Opština Vrnjačka Banja
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Bakteriozna plamenjača jabučastog voća , savetodavac Vladimir Kostić
2. 09:30 do 10:00 IPARD III mera , savetodavac Zorica Zdravković


Koordinator: Vladimir Kostić

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 28.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Bukovica , opština Kraljevo – grad, PPG Mirković Rakice
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Izračunavanje marginalnih prinosa i cena u proizvodnji nektarine , savetodavac Marko Bogojević

Cilj radionice je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa određivanjem ekonomske opravdanosti u proizvodnji nektarine.
Koordinator: Marko Bogojević

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 20.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Vraneši , opština Vrnjačka Banja, Prostorije Duoveta
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Pravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja , savetodavac Branko Galović
2. 10:30 do 11:00 Pravilno odlaganje sredstava za zaštitu bilja , savetodavac Jelena Grbić

Cilj predavanja je bilo da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnom upotrebom i pravilnim odlaganjem sredstava za zaštitu bilja.
Koordinator: Jelena Grbić

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 19.12.2022. godine, sa početkom u 16:00 održana je predavanje, mesto Vrnjačka Banja , opština Vrnjačka Banja, Udruženje Zlatne niti
sa temama:
1. 16:00 do 16:30 Podsticanje preduzetničkog duha i veština mladih žena , savetodavac Nenad Nešović
2. 17:00 do 17:30 Obračun i analiza ekonomskih rezultata poslovanja u funkciji unapređenja održivosti poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Marko Bogojević

Cilj ovog predavanja bio je podsticanje i razvoj novih znanja i veština u oblasti poljoprivredne proizvodnje kod poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Nenad Nešović

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 15:00 održaće se radionica, mesto Tiodže , opština Raška, PG Zivorada Popovica
sa temom:
1. 15:00 do 15:30 Bezbedna primena sredstava za zastitu bilja , savetodavac Branko Galović


Koordinator: Branko Galović

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 22.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Konarevo , opština Kraljevo – grad, PG Milorada Ćirice
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Osnovna obrada zemljišta-jesenje i zimsko oranje , savetodavac Jovana Knežević


Koordinator: Jovana Knežević

Izvor: PSSS Kraljevo