Beograd

U martu 2023. godine realizovaće se edukacija za modul Inovacije u proizvodnji jagodastog voća, za koju se zainteresovana fizička lica, u postupku sticanja licence za savetodavne poslove mogu prijaviti putem portala PSSS: www.psss.rs. Prijavu je potrebno uraditi na navedenom portalu, u odeljku Edukacije savetodavaca, deo Prijava za edukacije (fizička lica). Veoma je važno da prilikom prijave ostavite validne kontakt podatke (imejl adresu i broj telefona na kom koristite Viber).

Prijavljeni učesnici dobiće Agendu i detaljnije informacije u vezi sprovođenja procedura testiranja i anketiranja (na imejl adresu datu prilikom prijave),.

Osnovne informacije o modulu:

Modul Trajanje modula

(broj bodova)

Datum Metod/ način održavanja obuke Mesto održavanja Ciljna grupa

(specijalnost)

Rok za prijavu*
Inovacije u proizvodnji

jagodastog voća

Jedan dan

(2 boda)

9.3.2023. Teorijska obuka/uživo Rekovac Hotel Levač Voćarstvo i zaštita bilja 3.3.2023.

*Molimo kolege da prijavu za pohađanje edukacija obavljaju samo u slučaju kada su u potpunosti sigurni da će istu i pohađati, s obzirom da je svima u sistemu edukacija za fizička lica, odnosno učesnicima i organizatorima u interesu da imaju realno stanje broja prijavljenih.

Napominjemo da će se edukacija realizovati u okviru skupa „Drugo savetovanje agrobiznis sektora jagodastog voća“.

Za prijavu fizičkih lica, možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064/8435-305) i Stefani Utvić (011/2751-622).

 

Obaveštavamo vas da će se 9. marta 2023. godine u Svečanoj sali hotela „Levač“ u Rekovcu, održati „Drugo savetovanje agrobiznis sektora jagodastog voća“ koje organizuju Institut za primenu nauke u poljoprivredi iz Beograda, BioSens, istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema iz Novog Sada, Konzorcijum Zeleni „BERRY“ tim, Institut za voćarstvo iz Čačka, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Agronomski fakultet u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, Institut za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda i Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika Rekovac.

Osnovni cilj savetovanja je, osim upoznavanja proizvođača, hladnjačara, prometnika i stručnjaka iz oblasti voćarstva sa inovacijama u tehnologiji gajenja i čuvanja jagodastog voća, jeste i razvoj neophodnih kapaciteta za agrobiznis sektor jagodastog voća kako bi se prilagodili tendencijama i promenama na svetskom tržištu. Takođe, jedan od ciljeva odnosi se i na potrebu za dualnim obrazovanjem, u čemu srednja Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika iz Rekovca i ogledno dobro sa modernim eksperimentalnim zasadima, koje će biti formirano u budućem periodu, imaju veliku važnost za sve regione u neposrednom okruženju. Učesnicima savetovanja će osim značaja primene savremenih tehnologija u proizvodnji jagodastog voća, biti  predstavljena i ekonomska analiza ove proizvodnje.

Predavači su eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva iz oblasti proizvodnje i čuvanja jagodastog voća, „pametne“ poljoprivrede i agroekonomije.

Pored predavanja, na štandovima organizatora i sponzora imaćete priliku da se upoznate sa njihovim naučnim radom, sadnim materijalom i tehnološkom opremom  i najnovijim dostignućima u oblasti proizvodnje  i prometa jagodastog voća.

Savetovanje će omogućiti učesnicima da ostvare i lične kontakte sa potencijalnim partnerima u budućim poslovnim aktivnostima.

Za sve učesnike na savetovanju, uz pomoć naših sponzora, besplatno je obezbeđeno ozveženje u toku radnog dela savetovanja kao i ručak koji će biti poslužen u restoranu Doma učenika srednje Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu.

Link za prijavu učešća:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMo2tzPhxK8JPsFSFmaDLa0Bp1-ltFiJ-l9NV9KHOhJtthjA/viewform?usp=sf_link

Za sve dodatne informacije o savetovanju i načinu prijave učesnika možete da se obratite Mladenu Petroviću iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, na telefon 064/8435-335 ili imejlom na adresu mpetrovic@ipn.co.rs.

Uz uverenje da ćete učešćem na savetovanju proširiti svoja znanja i time doprineti još uspešnijoj proizvodnji, srdačno vas pozdravljamo.

U organizuji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi Beograd, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine i Centrom za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i proizvođača Novi Sad, održan je 14. Seminar Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije od 13-15. decembra 2022. godine. Povodom jubileja, 100 godina od razvoja poljoprivrednog savetodavstva u Srbiji, prvog dana Seminara održana je svečana Akademija u hotelu „Zepter“, a nastavak Seminara u hotelu „Fontana“ Vrnjačka Banja.

Svečanu Akademiju otvorila je gospođa Jelena Tanasković, ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Tokom trajanja skupa, dr Rade Jovanović, direktor Instituta za primenu nauke u poljoprivredi i gospodin Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministarke poljoprivrede, uručili su najzaslužnijim predstavnicima domaćih i međunarodnih institucija i pojedincima povelje u znak priznanja za izuzetan doprinos razvoju savetodavstva i poljoprivrede Republike Srbije. Povelje su uručene predstavnicima Srpske akademije nauka i umetnosti, Ambasadama Kraljevine Holandije, Republike Kanade i SAD, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sektoru za ruralni razvoj, Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama Republike Srbije, Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, Privrednoj komori Srbije, Mreži savetodavnih službi jugoistočne Evrope (SEASN), Evropskog foruma poljoprivrednih savetodavaca (EUFRAS), fakultetima i institutima iz oblasti poljoprivrede, srednjim poljoprivrednim školama, predstavnicima opština i udruženja poljoprivrednih proizvođača, poljoprivrednim proizvođačima, kao i najzaslužnijim pojedincima za razvoj poljoprivrednog savetodavstva.

Svečanoj Akademiji, pored dobitnika povelja prisustvovali su i drugi brojni gosti ukupno oko 500 učesnika, a nastavak Seminara pratilo je oko 350 učesnika.

Posebna pažnja tokom Seminara, bila je posvećena aktivnostima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Sektora za ruralni razvoj kao i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, u funkciji razvoja poljoprivrede, date su smernice za aktivnosti u 2023. godini i predstavljeno je uvođenje e-agrara i uloga Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi. Održan je i sastanak direktora PSSS i sastanak SEASN. Od strane domaćih i stranih predavača, predstavljene su aktuelne teme i iskustva iz oblasti savetodavstva i poljoprivredne struke, naše zemlje, Evrope i sveta. Učesnicima su se na ovu temu između ostalih obratili: Koen van Ginneken, ataše za poljoprivredu, Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu, Igor Hrovatič, iz Slovenije, predsednik SEASN. U čast jubileja, Prof. dr Miladin Ševarlić, predstavio je monografiju „Razvoj poljoprivredne savetodavne službe u Srbiji (1922-2022)“. Prof. dr Vladimir Crnojević, iz Instituta BIOSENS predstavio je temu „Digitalizacija poljoprivrede Srbije – put u budućnost“. Jelte Zijlma predstavio je Dacom Farm intelligence. Boris Berisavljević predstavio je temu „Uticaj globalnih promena u poljoprivredi na savetodavstvo u Republici Srbiji“

Delokrug rada Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije i temu „Savetodavstvo – juče, danas, sutra“ predstavljen je od strane predstavnika Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, dr Dragana Rahovića rukovodioca za savetodavstvo, dr Nataše Tolimir rukovodioca za edukacije i Bogdana Vujovića rukovodioca IT sektora. Primeri dobre prakse u savetodavnom radu na temu „Ovim se ponosimo“ – predstavljen je od strane savetodavaca iz PSSS.

Materijali sa Seminara PSSS:

14.12.2022.

Video materijal – PSSS Valjevo: link

Video materijal – PSSS Sremska Mitrovica: link

Prezentacije predavača: link

15.12.2022

Prezentacije predavača – prvi deo: link

Prezentacije predavača – drugi deo: link

 

 

 

 

 

Obeležavanje jubileja oplemenila je i postavka izložbe, tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda.

Izvor: IPN

U vezi sa Dopisom 967, od 25.11.2022. godine, o održavanju edukacija savetodavaca u decembru 2022. godine, obaveštavamo vas da će se dvodnevna edukacija za Modul 18: “Timski rad” planirana za 21. i 23. decembar realizovati 23. i 26. decembra 2022. godine u IPN-u. Agendu za edukaciju dostavićemo blagovremeno.

Ovom prilikom obaveštavamo vas da će se u okviru edukacija za fizička lica, 27. decembra 2022. godine realizovati Modul: “Upravljanje vremenom”, koji pripada oblasti Metodologija savetodavnog rada.

Navedeni Modul organizujemo uvažavajući zahtev većeg broja PSSS, koje molimo da što pre prijave zainteresovane, kako bismo bili u mogućnosti da formiramo grupu.

Detaljnije informacije o realizaciji Modula: ”Upravljanje vremenom” biće date na Portalu PSSS od sutra, 20. decembra 2022. godine, u okviru dela Edukacije za fizička lica.

Napominjemo da će edukacija biti održana samo ukoliko se prijavi dovoljan broj učesnika za formiranje grupe.

Prijava svih zainteresovanih učesnika vrši se na e-mail: bpetrovic@ipn.bg.ac.rs do četvrtka 22. decembra 2022. godine, do 12 časova.

Izvor: IPN

Obaveštavamo vas da će se godišnji Seminar Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije (PSSS), koji organizuju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Institut za primenu nauke u poljoprivredi Beograd, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine i Centrom za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i proizvođača Novi Sad, održati u terminu od 13. do 15. decembra 2022. godine, u Vrnjačkoj Banji, u hotelu „Fontana“. U okviru prvog dana Seminara, 13. decembra 2022. godine, održaće se Svečana Akademija povodom obeležavanja 100 godina savetodavstva u poljoprivredi u Republici Srbiji, u Vrnjačkoj Banji u hotelu „Zepter sa početkom u 17 časova.

Registracija učesnika predviđena je 13. decembra 2022. godine, u hotelu „Fontana“, od 10:00 do 12:30 časova.

Napomena: Učesnici će dobiti Potvrdu o završenoj pojedinačnoj edukaciji/treningu samo ukoliko prisustvo bude verifikovano kroz evidencione liste – spiskove učesnika koje na dnevnom nivou vodi IPN. Napominjemo, potvrda je validna za dobijanje Licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova, „Sl. glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine) samo ukoliko je polaznik u momentu pohađanja Seminara ispunjavao sve uslove propisane članom 9 Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Sl. glasnik 30/10 od 07. 05. 2010.) i članom 2 Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi („Sl. glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine). Seminar pripada Oblasti – Savetodavni poslovi u poljoprivredi.

Za učešće na skupu kotizacija nije predviđena.

Troškove smeštaja i ishrane, kao i zajedničke večere učesnici snose sami. Smeštaj može biti u hotelima „Fontana“ ili „Zepter“, prema raspoloživom kapacitetu, a po cenama koje važe za učesnike skupa.

Prijava za učešće na Seminaru otvorena je do 9. decembra 2022. godine, preko linka: ovde

Obavezno je navesti da li vam je potreban smeštaj u hotelu.

Prijavljeni učesnici – korisnici smeštaja dobiće detaljnije informacije o korišćenju usluga smeštaja i ishrane u hotelu.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona (broj 011/275 16 22), radnim danom od 10-15 časova.

Kontakt osoba: dr Branka Petrović, e-mail: edukacije@ipn.co.rs.

Izvor: IPN 

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), uz donaciju Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“, Beograd, održana je edukacija za Modul 7: Organska ratarsko – povrtarska proizvodnja.

Edukacije za Modul 7, u trajanju od tri dana, održane su u sledećim terminima:

-12. i 19. oktobar 2022. godine i 22. novembar 2022. godine.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS), specijalnosti za ratarstvo i povrtarstvo, organsku proizvodnju, melioracije i zaštitu bilja.

Prvog dana edukacije (12. oktobra 2022. godine), učenjem na daljinu u onlajn okruženju, savetodavci su upoznati sa tehnologijama gajenja prema metodama organske proizvodnje industrijskog bilja: suncokret, soja i uljana repica i tehnologijom organskog gajenja lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja: kamilica, neven, bela slačica, žalfija i odoljen. Navedene vrste su detaljno obrađene počev od njihovog značaja, preko klimatskih uslova (zemljište, temperatura i padavine), kompletne agrotehnike (plodored, obrada zemljišta, đubrenje, odabira i nabavke semena, setve, nege useva/zasada, berba, prinos i skladištenje) i prednosti gajenja organskog useva/zasada za svaku navedenu vrstu.

Drugog dana edukacije (19. oktobra 2022. godine), koja je održana u Srednjoj poljoprivredno-veterinarskoj školi u Rekovcu, savetodavci su upoznati sa tehnologijama organske proizvodnje korenastog, krtolastog i lukovičastog povrća, salata i drugog lisnatog povrća, kupusnjača, plodovitog i vrežastog povrća.

Trećeg dana edukacije (22. oktobra 2022. godine), koja je održana u Srednjoj poljoprivredno-veterinarskoj školi u Rekovcu, savetodavcima je predstavljena ekološka infrastruktura na gazdinstvu, obrasci i dokumentacija, zahtevi za odobrenja i izuzeća, baza reproduktivnog materijala, obaveze proizvođača uključenih u organsku proizvodnju, obeležavanje organskih proizvoda i proizvoda iz perioda konverzije. Predstavljene su tehnologije organske proizvodnje žita (krupnik, raž, ovas, proso), leguminoza (stočni grašak, crvena detelina, lucerka) i tehnologija proizvodnje heljde.

Cilj edukacije bio je unapređenje postojećih znanja savetodavaca, sa ciljem unapređenja proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima koja se bave organskom proizvodnjom. Organska proizvodnja je aktuelna tema, sa velikim učešćem inovacija i od strateške važnosti kako za društveno socijalni status, tako i za ekološki i ekonomski benefit pojedinca i zajednice u kojoj se obavlja. Spremnost EU i naše administracije da ova vrsta proizvodnje sve više bude zastupljena predstavlja planski pristup rešavanju postojećih problema koji se tiču poljoprivrede, zaštite životne sredine i proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane.

Predavač na edukaciji 12. oktobra 2022. godine bio je: dr Vladimir Filipović, viši naučni saradnik Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, Beograd i potpredsednik UO Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“, Beograd.

Predavač na edukaciji 19. oktobra 2022. godine bila je: Danijela Pavićević, master, kontrolor za organsku proizvodnju, član UO Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“, Beograd.

Predavači na edukaciji 22. novembra 2022. godine bili su: Prof. dr Snežana Oljača, Poljoprivredni fakultet u Beogradu, predsednik Upravnog odbora Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“, Beograd i dr Vladan Ugrenović, viši naučni saradnik Instituta za zemljište u Beogradu, član UO Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“, Beograd.

 

Fotografije za edukaciju održanu 19. oktobra 2022. godine

 

Fotografije za edukaciju održanu 22. novembra 2022. godine

Očekuje se da će edukacija doprineti podizanju nivoa znanja savetodavaca u oblasti organske proizvodnje.

Edukativni materijal sa obuke održane 19.10.2022. postavljen je: ovde

Izvor: IPN

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), uz podršku nemačke Razvojne banke KfW i kompanije BFC (Business & Finance Consulting), održan je četvrti dan edukacije za Modul 5: Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan.

Edukacija je održana 25. oktobra 2022. godine, u Rekovcu, kroz teorijska predavanja u okviru Savetovanja „Stanje i perspektive u proizvodnji mleka u Republici Srbiji“, u organizaciji Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i srednje Poljoprivredno – veterinarske škole iz Rekovca.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije, zaduženi za poslove stočarstva  i prehrambene tehnologije, kao i veliki broj poljoprivrednih proizvođača.

U ime domaćina, skup je pozdravio direktor Poljoprivredno – veterinarske škole, Ljubiša Stevanović. Savetovanje i edukaciju je otvorio dr Rade Jovanović, direktor Instituta za primenu nauke u poljoprivredi. Predavač na edukaciji bio je prof. dr Predrag Puđa sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Imajući u vidu da je u Rekovcu održan poslednji dan u nizu edukacija za Modul 5, koje su realizovane kao teorijska predavanja i obuke na terenu u drugom i trećem kvartalu 2022. godine, edukacija je imala za cilj rezimiranje sadržaja edukativnog modula i sagledavanje stanja i perspektiva razvoja prerade mleka na gazdinstvu, u okviru pogona male mlekare. Posebna pažnja posvećena je analizi uslova koji treba da budu ispunjeni da bi proizvođači mleka bili motivisani da zasnuju preradu mleka u okviru gazdinstva. Rezimirani su glavni faktori za uspešnu preradu mleka na gazdinstvu, odnosno načini obezbeđenja kvalitetne sirovine, dobra organizacija rada u malom pogonu za preradu mleka, dobra higijenska praksa u proizvodnji, unapređenje tehnoloških postupaka, izbor odgovarajućeg asortimana i obezbeđenje plasmana proizvoda. Naglašeno je da zanatska proizvodnja različitih vrsta sireva na poljoprivrednim gazdinstvima ima dobre mogućnosti za razvoj, imajući u vidu sve veću potražnju za hranom posebnog kvaliteta, specifičnih senzornih svojstava i sa određenog geografskog područja.

 

Materijal sa edukacije dostupan je na sledećem linku: link

Izvor: IPN 

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održana je edukacija za Modul 12: „Obrada zemljišta kao adaptacijska mera na klimatske promene u poljoprivrednoj proizvodnji“.

Edukacija predstavlja deo projekta „Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode“ koji je pokrenut u saradnji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, FAO Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija uz podršku Evropske unije. Obukom su neposredno rukovodio Institut za primenu nauke u poljoprivredi.

Drugi dan edukacije je održan 24.10.2022. godine, kao terenska obuka, na oglednom polju PSS Institut Tamiš DOO Pančevo i u sali restorana Grand u Kačarevu.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS), zaduženi za poslove ratarstva i povrtarstva.

Edukaciju je otvorila dr Ivana Bakić, iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi. Na početku edukacije učesnicima se obratio Nikola Stoisavljević, predstavnik Instituta Tamiš DOO Pančevo, koji je pozdravio sve prisutne i poželeo im srećan rad.    

Cilj edukacije bio je proširenje znanja u oblasti konzervacijske obrade zemljišta, kao mere koja može doprineti adaptaciji na klimatske promene u poljoprivrednoj proizvodnji.

Edukativni modul usmeren je na upoznavanje savetodavaca sa dva tipa sejalice za konzervacijsku obradu kod strnih žita i rad sejalice za strna žita i sitna semena Great Plains 1006NT u direktnoj setvi bez obrade u polju ovršenog kukuruza. Takođe, savetodavci su imali priliku da se upoznaju sa proizvođačem Radovanom Trajkovićem, koji duži niz godina sprovodi konzervacijsku obradu zemljišta na svom gazdinstvu, kakva su iskustva kada je u pitanju praktičan rad, troškovi obrade zemljišta i ostvareni prinosi.

Na edukaciji savetodavci su se upoznali sa neophodnim preduslovima da bi se ostvarila kvalitetna setva ozimih strnih žita u konzervacijskim sistemima obrade i kalkulacijom proizvodnje i cene koštanja proizvoda u sistemu direktne setve ozime pšenice. Na osnovu strukture varijabilnih troškova i analize osetljivosti rezultata kalkulacije brute marže u proizvodnji pšenice zaključeno je da konzervacijska obrada omogućava smanjenje troškova proizvodnje, smanjenje vremena i rada, posebno u vremenima najveće potražnje kao što su priprema zemljišta i setva, a u mehanizovanim sistemima smanjuje troškove ulaganja i održavanja mašina na duži vremenski period.

 

Očekuje se da će edukacija doprineti podizanju nivoa znanja savetodavaca u oblasti konzervacijske poljoprivrede što će biti od značaja za poljoprivredu u segmentu očuvanja kvaliteta zemljišta, kao prirodnog resursa na kom počiva poljoprivredna proizvodnja. Takođe, ova mera može doprineti kontroli zagađenja vazduha uopšte i globalnog zagrevanja kroz smanjenje emisije ugljen-dioksida, očuvanje organske materije zemljišta, manju potrošnju energenata,  sprečavanje paljenja žetvenih ostataka i uvođenje sertifikacije i trgovine karbon kreditima. Stečena znanja savetodavaca biće u funkciji podizanja svesti o značaju konzervacijskog sistema obrade, koji može doprineti sprečavanju gubitka obradivog i regeneraciji degradiranog zemljišta.

Materijal sa edukacije možete preuzeti: ovde

Predavač na edukaciji bio je master.inž. Bogdan Garalejić, savetodavac PSS Institut Tamiš DOO Pančevo, sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti rada.

Izvor: IPN

U novembru 2022. godine, edukacije za fizička lica biće realizovane uživo, uz primenu preventivnih mera za sprečavanje virusa korona. Učesnici treba da imaju mogućnost korišćenja Viber-a, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupa učesnika.

TABELA SA DETALJIMA POZIVA I OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU EDUKACIJA ZA MODULE OD 1 DO 11. DOSTUPNI SU NA SLEDEĆEM LINKU: LINK

ZA POHAĐANJE MODULA UČESNICI SE PRIJAVLJUJU SAMO JEDNOM, BEZ OBZIRA NA BROJ DANA, ODNOSNO TRAJANJE EDUKACIJA (na primer, ako ste pohađali prva dva dana trodnevnog Modula „Organska ratarsko-povrtarska proizvodnja“  ne prijavljujete se ponovo).

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 1 do 11, u  novembru 2022. godine dostupan je:

Napomena: U slučaju višednevnih edukacija uslov za dobijanje potvrde o pohađanoj edukaciji je, pored položenog testa, obavezno učešće na svim danima edukacije.

  • ZA MODULE IZ GRUPE METODOLOGIJA SAVETODAVNOG RADA – 12 do 15

Od 1. marta 2022. godine fizička lica mogu se prijaviti za edukacije od 12 do 15. Dinamika realizacije edukacija za module od 12 do 15 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažuriraće se na mesečnom nivou, u poslednjoj nedelji tekućeg meseca.

Učesnici koji su se jednom prijavili za module od 12 do 15, ne treba da se prijavljuju ponovo svakog meseca.

Edukacije, mogu biti realizovane uživo ili kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a o načinu održavanja obuke polaznici će biti informisani blagovremeno.

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 12 do 15, novembar 2022. godine: link

Instrukcije u vezi sa praćenjem edukacija i sprovođenjem procedura testiranja (završni test) i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan održavanja edukacije, na mejl adrese i u Viber grupi.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Marijani Maslovarić (064 843 5331), 011 2751 622.

Izvor: IPN

Poštovani,

Akademik Dragan Škorić, predsednik Akademijskog odbora za selo SANU, kao i sama Srpska akademija nauke i umetnosti Republike Srbije Vas obaveštava da će se održati dva okrugla stola 26.10.2022. godine i 31.10.2022. godine u prostorijama SANU.

Prvi okrugli sto će obrađivati temu: Preporod sela u Srbiji – problemi, modeli i akteri; a drugi okrugli sto će obrađivati temu: Posledica suše na poljoprivredu Srbije.

U prilogu ovog obaveštenja se nalaze i programi u pdf-u.

Program 26.10.2022. – Preporod sela u Srbiji

Program 31.10.2022. – Posledica suše na poljoprivredu Srbije

 

Izvor: SANU