Događaj u okviru Erasmus projekta “European Excellence in Dairy Learning” – AEDIL dairy CoVE

Na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu je od 22. do 24. aprila održana Generalna skupština Evropskog udruženja za unapređenje znanja u industriji mleka –  Association for European Dairy Industry Learning (AEDIL) i radionice u okviru Erasmus+ projekta “European excellence in dairy learning”.

Ovo je prvi projekat ove vrste koji se realizuje u našoj zemlji u okviru poziva Erasmus+ projekata – Centri izvrsnosti u mlekarstvu.

Na događaju je učestvovalo 40 kolega iz 11 država (Danska, Holandija, Nemačka, Irska, Turska, Grčka, Francuska, Poljska, Turska, Velika Britanija, Finska) i 5 partnerskih institucija iz Srbije (Poljoprivredni fakultet, Pirotska mlekarska škola, mlekara Milkhouse, Privredna komora Srbije i Institut za primenu nauke u poljoprivredi).

Teme koje su obrađivane tokom radionica u okviru događaja su obuhvatile sledeće

  • definisanje znanja i veština potrebnih za sektor mlekarstva;
  • mogućnosti kreiranja kampanje regrutovanja za sektor mlekarstva;
  • pravci razvoja „Dairy Learning & Innovation Hub“ i platforme za e-kurseve Dairy LMS;
  • kvalifikacije i mikrokredencijali u sektoru mlekarstva;
  • pravci održivosti formiranih centara izvrsnosti u mlekarstvu nakon završetka projekta

U okviru događaja obavljena je poseta kompaniji Imlek, Beograd.

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2024. godinu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Institut za primenu nauke u poljoprivredi i Uprava za agrarna plaćanja, organizovali su edukaciju za Modul 6: Uvođenje i održavanje sistema identifikacije zemljišnih parcela u pilot opštinama Republike Srbije, za 6 savetodavaca iz tri Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije koje svojim radom pokrivaju teritorije Užica, Zaječara i Leskovca.

Četvorodnevna teorijska obuka uz praktične vežbe, održana je za jednu grupu polaznika u periodu od 16-19. Aprila 2024. godine u hotelu Fontana, Vrnjačka Banja.

Cilj edukacije bio je da savetodavci steknu osnovna znanja za korišćenja LPIS softvera, digitalizacije fizičkog bloka, pejzažnih karakteristika, neprihvatnjivih površina i poljoprivrednih parcela. Takođe, savetodavci su tokom edukacija stekli osnovno znanje iz oblasti nacionalnog pravnog okvira, kao i pravnog okvira EU u vezi LPIS. Obučeni savetodavci moći će u narednim godinama raditi na uspostavljanju LPIS na teritoriji Republike Srbije. Takođe, biće osposobljeni da pomažu poljoprivrednim gazdinstvima da digitalizuju svoje poljoprivredne parcele, a na osnovu kojih će ostvarivati pravo na podsticaje za direktna plaćanja koja su vezana za površinu, kao i za neke mere ruralnog razvoja koje su vezane za površinu.

Fotografije sa edukacije održane 16-19.04.2024. godine

Predavači na edukaciji bili su:

Zoran Knežević, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Gregor Počivavšek, Republika Slovenija

Pavel Trojaček, Republika Češka

Aleš Žnidarko,Republika Slovenija

Milijana Vujasinović, Institut Biosens

Vladan Minić, Institut Biosens

U skladu sa Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca za 2024. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održana edukacija za Modul 2: Inovacije u tehnologiji pripreme konzervisane hrane za životinje.

Edukacija je bila dvodnevna. Prvi deo edukacije održan je 2. aprila 2024. godine, kao teorijska obuka, dok je drugi deo održan 5. aprila 2024. godine, kao praktična obuka na terenu.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 21 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS), zaduženi za poslove iz oblasti stočarstva. Edukaciju je otvorio dr Rade Jovanović, direktor IPN-a, a moderirala dr Aleksandra Ivetić, kordinator Modula 2.

Cilj edukacije savetodavaca je unapređenje znanja o tehnologiji pripreme konzervisane hrane za životinje na poljoprivrednim gazdinstvima i načinima unapređenja kvaliteta silaže i senaže. Fokus edukacije bio je na razmeni iskustava radi sagledavanja situacije u oblasti pripreme konzervisane hrane za životinje, uz analizu ključnih aspekata siliranja, s posebnim osvrtom na kvalitet silaže i senaže.

Teorijski deo edukacije obuhvatio je predavanja o tehnologiji siliranja i inovativnim postupcima koji dovode do poboljšanja u ishrani goveda, a time omogućavaju poljoprivrednicima da bolje upravljaju resursima, smanje troškove i poboljšaju kvalitet mleka. U okviru dela edukacije koji se odnosio na organsku proizvodnju i pripremu siliranja prikazani su specifični zahtevi organske proizvodnje koji podržavaju održanje biosigurnosti u celom ciklusu proizvodnje. Deo edukacije odnosio se na proizvodnju i korišćenje silaže od nekonvencionalnih sirovina. Edukacija je obuhvatila i vežbu upotrebe međunarodnih baza podataka o hemijskom sastavu različith silaža i drugih hraniva za životinje.

Drugi deo edukacije održan je 5. aprila na farmama goveda „13. maj“  u Batajnici i „Napredak“  u Staroj Pazovi. Edukacija je realizovana kroz pokazne radionice na farmama. Na farmi „Napredak“ prikazana je primena NIR instrumenta za brzu analizu hemijskog sastava hraniva.

Očekuje se da će rezultat edukacije biti unapređenje kompetencija savetodavaca u oblasti pripreme konzervisane hrane za životinje, kao i da će savetodavci biti osposobljeni da usmere poljoprivredne proizvođače i pomognu im u donošenju ekonomski najprihvatljivijih poslovnih odluka u oblasti ishrane životinja.

Predavači na edukaciji su bili prof. dr Aleksandra Ivetić, dr Radmila Beskorovajni i dr Marijana Maslovarić, iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi.

Modul:

UPRAVLJANJE VREMENOM

 

Edukacija za modul UPRAVLJANJE VREMENOM, koja je planirana da se održi 25. aprila 2024. godine se odlaže.

Novi termin održavanja edukacije će biti objavljen na portalu. Svima koji su se prijavili za termin 25. april 2024. godine, važe prijave i ne treba da se prijavljuju ponovo.

Обавештавамо заинтересована физичка лица да ће се 25. априла 2024. године, у Институту за воћарство у Чачку, са почетком у 10 часова, одржати едукација за Модул 7: Заштита поврћа у затвореном простору (I дан едукације), која је намењена стручњацима из области заштите биља. Едукација припада области Саветодавни послови у пољопривреди

Пријава за учешће на наведеној едукацији обавља се путем линка:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAbV0x-t4J6pX-fOy5z7k0gqergZRAGQwhIQNhqbXQqjzG0w/viewform?usp=sf_link

Извор: ИПН

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2024. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди, уз донаторство UNDP (United Nations Development Programme), одржана је едукација за Модул 4: Планирање, набавка машина и имплементација регенеративне пољопривреде.

Учесници едукације били су саветодавци из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије, из области биљне производње (ратарство, воћарство, заштита биља) и стручњаци који стичу лиценцу за саветодавце.

Теоријски део едукације, одржан је:

-09. априла 2024. године, Институт за примену науке у пољопривреди и онлајн.

Циљ едукације био је унапређење знања саветодаваца и стручњака из области биљне производње о важности теме регенеративна пољопривреда која заузима све већи значај у медијском простору, који постепено прелази и на пољопривредне парцеле. Регенеративна пољопривреда од изузетног је значаја за очување земљишног ресурса и здравља људи, зато су потребне континуиране обуке и унапређење знања стручњака, о начелима и процесима који ће се дешавати у будућности када је у питању овај приступ пољопривредној производњи. Применом основног начела регенеративне пољопривреде која заступа принцип што мањег узнемиравања земљишта стварају се услови да корисни микроорганизми у земљишту прераде храну и преведу је у облик доступан биљкама. Реализација ове едукације омогућава полазницима додатна знања која ће користити за даље унапређење давања стручних савета у будућем раду на пољопривредним газдинствима о применљивости мера које су бенефити у производњи. Трансфером знања од саветодаваца до пољопривредних произвођача такође ће се допринети планирању пољопривредне производње на најефикаснији начин и успешној имплементацији регенеративне пољопривреде.

Предавачи на едукацији били су:

Проф. др Драган Жикић, редовни професор на Пољопривредном факултету у Новом Саду и консултант за обрачун емисије гасова са ефектом стаклене баште;

Дипл. инж. Стеван Драгин, консултант за покровне усеве у аустријској компанији Saatbau d.o.o.;

Дипл. инж. Синиша Илинчић, консултант за заштиту усева;

Дипл. инж. Бранимир Попов, консултант за механизацију и регенеративну пољопривреду у оквиру Др Агро/Приме Триниту д.о.о.

 

Фотографије са едукације одржане 09. априла 2024. године.

Презентације за модул 4 у наставку.

 

Приступ заштити биља у регенеративној пољопривреди

Уводне напомене о регенеративној пољопривреди и машинама за успешну имплементацију реген пољопривреде

УТИЦАЈ ПРИМЕНЕ ПРАКСИ РЕГЕНЕРАТИВЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ЕМИСИЈЕ ГАСОВА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ

На основу члана 22, става 1 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде, обука и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, поред осталог, обухвата и организовање едукације – тренинга пољопривредних саветодаваца у сарадњи са домаћим и страним образовним и истраживачким институцијама и стручњацима. Институт за примену науке у пољопривреди (ИПН), као овлашћена организација, по решењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 021-01-92/2019-03 од 30.12.2019. године, као и на основу Годишњег плана усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача за 2024. годину, организује едукације за доле наведене модуле.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да:

 

ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

ДАНА 09.04.2024. ГОДИНЕ

ПОНАВЉА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРЕДАВАЧЕ ЗА ЕДУКАЦИЈЕ САВЕТОДАВАЦА ЗА

 

Модул 3: Примена информационих технологија и дигиталних алата у сточарству преузети позив

Модул 7: Заштита поврћа у затвореном простору преузети позив

 

Наведене едукације су у трајању од 10 до 17 часова.

Пријавe са радном биографијом – CV – преузети овде (форма CV) и доставити најкасније до 16.04.2024. године на имејл адресу: mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs или писаним путем на адресу Институт за примену науке у пољопривреди, 11000 Београд, Булевар деспота Стефана 68б, П.фах 43.

Едукације се у целости финансирају од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, па у случају да Министарство из било ког разлога не изврши уплату средстава намењених за едукацију, иста ће бити одложена, а о свему ће изабрани предавачи бити обавештени благовремено.

Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/2751 622. Контакт особе: др Наташа Толимир и др Маријана Масловарић.

У априлу 2024. године за физичка лица биће реализована три модула из области Саветодавни послови.

Позив за пријаву на едукације за физичка лица у априлу 2024. године

Модул Укупно трајање модула

(број бодова)

Датум одржавања едукације  

Место

одржавања

Циљна група

(специјалност)

Рок за пријаву
Иновације у технологији припреме конзервисане хране за животиње  

Два дана

(4 бода)

 

02.04.2024.

Уторак

ИПН Београд Сточарство 01.04.2024.
05.04.2024.

Петак

Земун и Стара Пазова
Планирање, набавка машина и имплементација регенеративне пољопривреде Један дан

(2 бода)

09.04.2024.

Уторак

ИПН Београд Ратарство/Воћарство/ Заштита биља 05.04.2024.
Унапређење пољопривредне производње и саветодавног рада кроз прикупљање техничко-технолошких и економских података на газдинствима Један дан

(2 бода)

16.04.2024.

Уторак

Онлајн Све специјалности 10.04.2024.
ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЕДУКАЦИЈАМА ОБАВЉА СЕ ПРЕКО ЛИНКА:

 

https://docs.google.com/forms/d/1RlGWk6EDq4ulM60WhA4i7-rkenGliPOeSa0NgB6lEZ0/edit

 

Свим пријављеним за учешће на едукацијама доставићемо Агенду.

За додатне информације можете се обратити Стефани Утвић (064 843 5332 Вибер, 066 944 999 4) или др Наташи Толимир (064 8435 305), ИПН: 011 2751 622.

Извор: ИПН

У априлу 2024. године за физичка лица биће реализовани модули из области Методологија саветодавних послова у пољопривреди (саветодавне вештине):

Модул Укупно трајање модула

(број бодова)

Датум одржавања едукације  

Место

одржавања

Циљна група

(специјалност)

Рок за пријаву
Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача  

Један дан

(2 бода)

 

11.04.2024.

Четвртак

ИПН Београд Све специјалности  09.04.2024.
 
Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима Један дан

(2 бода)

23.04.2024.

Уторак

ИПН Београд Све специјалности 21.04.2024.
 
Управљање временом

 

Један дан

(2 бода)

25.04.2024.

Четвртак

ИПН Београд Све специјалности 23.04.2024.
ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЕДУКАЦИЈАМА ОБАВЉА СЕ ПРЕКО ЛИНКА:

 

https://docs.google.com/forms/d/1RzLFta0O-nU0_PPvBfo5A92z4zk8w0tJU1PPdPymma8/viewform?edit_requested=true

 

 

НАПОМЕНА:

Сва физичка лица која су се у марту 2024. године пријавила на наведене едукације није потребно да се поново пријављују.

 

Свим пријављеним за учешће на едукацијама доставићемо Агенду.За додатне информације можете се обратити Стефани Утвић (064 843 5332 Вибер, 066 944 999 4) или др Наташи Толимир (064 8435 305), ИПН: 011 2751 622.

Извор: ИПН

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2023. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održana je edukacija za Modul 11: Transferi znanja u poljoprivredi za unapređenje rodne ravnopravnosti.

Edukacija je održana 13. i 19. oktobra 2023. godine, kroz teorijska predavanja, u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, u Beogradu.

Učesnici edukacije bili su savetodavci svih specijalnosti, iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS).

Edukaciju su otvorile dr Nataša Tolimir, rukovodilac edukacija u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi. U uvodnom delu gospođa Olivera Vuković, ispred Sekons grupa za razvojnu inicijativu, ukazala je na značaj savetodavne službe u ruralnom razvoju i potrebu da savetodavci prošire znanja u oblasti rodne ravnopravnosti, s obzirom da strateška i programska dokumenta koja se odnose na razvoj poljoprivrede i ruralnih područja u Srbiji uvažavaju rodnu komponentu i neophodnost ekonomskog osnaživanja žena na selu.

Osnovni cilj edukacije je rodna senzibilizacija savetodavaca, kako bi žene i muškarci u ruralnim područjima bili ravnopravno tretirani u pristupu znanju i informacija, kao i da bi se sistem transfera znanja prilagođavao njihovim specifičnim potrebama.

Sadržaj modula – obuhvaćene su teme koje su se odnosile na rodna ravnopravnost u Srbiji, u smislu pojmova, stanja i politike, sa posebnim osvrtom na rodnu ravnopravnost u kontekstu poljoprivrede i ruralnog razvoja u uslovima klimatskih promena, sa osvrtom na prilike koje navodnjavanje donosi ruralnim ženama. Takođe, edukacije su tematski obuhvatile i rodno odgovorne metode obuka i transfera zanja sa primerima dobre prakse i programe socijalne i ekonomske podrške ženama na selu.

Predavači na edukaciji bili su Prof. dr Marija Babović, Filozofski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Prof. dr Natalija Bogdanov, Poljoprivredni fakultet, gospođa Olivera Vuković, Sekons grupa za razvojnu inicijativu Univerziteta u Beogradu i Sanda Klještanović, PSSS Ruma.