Sistem i politika subvencionisanja u poljoprivredi (Jelena Jovanović)

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #584239
  Milenković Marija
  Učesnik

   Суштински циљ субвенционисања у оквиру аграрне политике једне земље јесте смањење трошкова производње и повећање дохотка пољопривредника.

   Најзначајнији видови субвенције су: регреси, премије, директна плаћања, и компензације.

   Постоје две категорије субвенција:

   • Субвенције којима се непосредно утиче на доходак пољопривредних произвођача и усклађивање понуде (премије, директни подстицаји и компензације)
   • Субвенције којима се смањују трошкови пољопривредне производње (регреси)

   Премије су новчани износи који се исплаћују пољопривредним произвођачима за испоручене пољопривредне производе са циљем да стимулишу производњу одређених стратешких производа.

   Директни подстицаји (директна плаћања) се исплаћују пољопривреним газдинствима да би се очувао доходак пољопривредника и остварили циљеви аграрне политике. Најчешће се исплаћују по грлу стоке, по хектару пољопривредног земљишта како би се повећао обим производње.

   Компензације се плаћају прерађивачима са циљем да своје финалне производе пласирају на тржиште по нижим ценама и за циљ имају смањење негативних разлика у ценама.

   Регреси представљају новчане износе који се исплаћују пољопривредним произвођачима у одређеном проценту за купљену количину инпута који су неопходни за пољопривредну производњу.            Исплаћују се за горива, ђубрива, код премија осигурања усева, плодова и животиња.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.