POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PREDAVAČE ZA EDUKACIJE SAVETODAVACA

На основу члана 22, става 1 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде, обука и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, поред осталог, обухвата и организовање едукације – тренинга пољопривредних саветодаваца у сарадњи са домаћим и страним образовним и истраживачким институцијама и стручњацима. Институт за примену науке у пољопривреди (ИПН), као овлашћена организација, по решењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 021-01-92/2019-03 од 30.12.2019. године, као и на основу Годишњег плана усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача за 2024. годину, организује едукације за доле наведене модуле.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да:

 

ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

ДАНА 09.04.2024. ГОДИНЕ

ПОНАВЉА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРЕДАВАЧЕ ЗА ЕДУКАЦИЈЕ САВЕТОДАВАЦА ЗА

 

Модул 3: Примена информационих технологија и дигиталних алата у сточарству преузети позив

Модул 7: Заштита поврћа у затвореном простору преузети позив

 

Наведене едукације су у трајању од 10 до 17 часова.

Пријавe са радном биографијом – CV – преузети овде (форма CV) и доставити најкасније до 16.04.2024. године на имејл адресу: mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs или писаним путем на адресу Институт за примену науке у пољопривреди, 11000 Београд, Булевар деспота Стефана 68б, П.фах 43.

Едукације се у целости финансирају од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, па у случају да Министарство из било ког разлога не изврши уплату средстава намењених за едукацију, иста ће бити одложена, а о свему ће изабрани предавачи бити обавештени благовремено.

Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/2751 622. Контакт особе: др Наташа Толимир и др Маријана Масловарић.