Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Zaječar Agroznanje doo Zaječar, organizuje Dan polja ozimih strnih žita 07.06.2024.god.

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Зајечар Агрознање доо Зајечар, организује Дан поља озимих стрних жита 07.06.2024.год., на огледној парцели на имању пољопривредног газдинства Рацић Зорице из села Подгорац, општина Бољевац. Почетак манифестације је у 11:00 часова. Заступљене су 4 семенске куће: Институт за ратарство и повртарство Нови Сад, KWS, LG и Syngenta. Посејане су 12 сорте озиме пшенице, 4 сорте озимог јечма и 1 сорта озимог тритикала. Позивамо све заинтересоване  да присуствују Дану поља како би разменили своја искуства и стекли нова сазнања.

Kоординатор Дана поља је Славица Kоџопељић  дипл. инж ратарства

Учесници у реализацији огледа: Славица Џелатовић дипл.инж заштите биља  и Саша Стаменковић дипл.инж агроекономије

Програм Дана поља озимих стрних жита и распоред сортимента у демо-огледу са примењеном агротехником  можете преузети овде.

 

Извор: ПССС Зајечар