Održana Radionica: Metodologija prikupljanja i unos podataka u softversku aplikaciju za 2023. godinu

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2024. godinu, a u cilju efikasnog funkcionisanja FADN sistema, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Institut za primenu nauke u poljoprivredi organizovali su radionicu FADN 1: – Metodologija prikupljanja i unos podataka u softversku aplikaciju za 2023. godinu, za 146 savetodavaca iz 21 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije koji prikupljaju podatke u okviru FADN sistema.

Jednodnevna obuka održana je onlajn 19. i 20. marta 2024. godine, kroz teorijski i praktičan rad (studija slučaja).

Cilj edukacije bio je da se savetodavci upoznaju sa dopunama Uputstva za prikupljanje podataka, a pre svega sa izmenama u FADN softverskoj aplikaciji i praktično obuče za unos podataka iz Godišnjeg upitnika za 2023. godinu. Savetodavcima su predstavljeni važeća Zakonska regulativa koja se odnosi na konverziju FADN u mrežu o održivosti poljoprivrednih gazdinstava (FSDN), kalendar aktivnosti za 2024. godinu (rokovi vezani za unos, zatvaranje i validaciju Upitnika), pristup aplikaciji, postupak otvaranja Upitnika, unos podataka, procedura zatvaranja upitnika. Takođe, učesnici su upoznati sa najčešćim greškama u unosu podataka, kao i sa zahtevima u komunikaciji sa predstavnicima IPN (regionalno telo) i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Nakon teorijskog dela usledio je unos podataka iz Godišnjeg upitnika za poljoprivredna gazdinstva u FADN softversku aplikaciju.

Na kraju svake radionice analizirani su podaci i validacijske poruke na primeru jednog gazdinstva.

Stečena znanja savetodavaca biće u cilju efikasnog funkcionisanja FADN sistema.

 

Predavači na edukaciji bili su:

Mr Mirjana Bojčevski, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Dr Slavica Čolić, Institut za primenu nauke u poljoprivredi