Održana edukacija savetodavaca PSSS za Modul 6: Uvođenje i održavanje sistema identifikacije zemljišnih parcela u pilot opštinama Republike Srbije

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2024. godinu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Institut za primenu nauke u poljoprivredi i Uprava za agrarna plaćanja, organizovali su edukaciju za Modul 6: Uvođenje i održavanje sistema identifikacije zemljišnih parcela u pilot opštinama Republike Srbije, za 6 savetodavaca iz tri Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije koje svojim radom pokrivaju teritorije Užica, Zaječara i Leskovca.

Četvorodnevna teorijska obuka uz praktične vežbe, održana je za jednu grupu polaznika u periodu od 16-19. Aprila 2024. godine u hotelu Fontana, Vrnjačka Banja.

Cilj edukacije bio je da savetodavci steknu osnovna znanja za korišćenja LPIS softvera, digitalizacije fizičkog bloka, pejzažnih karakteristika, neprihvatnjivih površina i poljoprivrednih parcela. Takođe, savetodavci su tokom edukacija stekli osnovno znanje iz oblasti nacionalnog pravnog okvira, kao i pravnog okvira EU u vezi LPIS. Obučeni savetodavci moći će u narednim godinama raditi na uspostavljanju LPIS na teritoriji Republike Srbije. Takođe, biće osposobljeni da pomažu poljoprivrednim gazdinstvima da digitalizuju svoje poljoprivredne parcele, a na osnovu kojih će ostvarivati pravo na podsticaje za direktna plaćanja koja su vezana za površinu, kao i za neke mere ruralnog razvoja koje su vezane za površinu.

Fotografije sa edukacije održane 16-19.04.2024. godine

Predavači na edukaciji bili su:

Zoran Knežević, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Gregor Počivavšek, Republika Slovenija

Pavel Trojaček, Republika Češka

Aleš Žnidarko,Republika Slovenija

Milijana Vujasinović, Institut Biosens

Vladan Minić, Institut Biosens