Održana edukacija savetodavaca PSSS za Modul 18: Poslovna komunikacija i pregovaračke veštine

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2024. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održana je jednodnevna edukacija za Modul 18: Poslovna komunikacija i pregovaračke veštine.

Edukacija je održana 22.03.2024. godine u prostorijama srednje Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu. Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS) i fizička lica – kandidati za sticanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi. Edukaciju je otvorila dr Nataša Tolimir iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi iz Beograda, koja je pozdravila prisutne u ime organizatora.

Cilj edukacije bio je povećanje kompetencija savetodavaca, kroz održavanje i razvijanje veština poslovne korespondencije, a pre svega ovladavanje tehnikama pisanog, elektronskog i telefonskog komuniciranja, u funkciji izgradnje dugoročnih partnerstava i uspešne realizacije poslovanja službe. Poseban akcenat bio je na pisanoj korespondenciji, koja je od posebnog značaja, s obzirom da se pisana dokumenta mogu smatrati odrazom stava prema svojoj instituciji, prema primaocu i prema partneru kome je dokument posvećen. Takođe, deo edukacije bio je posvećen veštinama pregovaranja u funkciji dobre poslovne komunikacije, uvažavajući potrebe savetodavstva u oblasti poljoprivrede.

Očekuje se da će edukacija doprineti podizanju nivoa znanja savetodavaca iz oblasti poslovne komunikacije, odnosno povećanje njihovih kompetencija, a time i unapređenje poslovanja na nivou sistema PSSS.

Predavač na edukaciji bila je Miroslava Drapšin, samostalni konsultant.