Održana edukacija savetodavaca PSSS na temu Transferi znanja u poljoprivredi za unapređenje rodne ravnopravnosti

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2023. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održana je edukacija za Modul 11: Transferi znanja u poljoprivredi za unapređenje rodne ravnopravnosti.

Edukacija je održana 13. i 19. oktobra 2023. godine, kroz teorijska predavanja, u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, u Beogradu.

Učesnici edukacije bili su savetodavci svih specijalnosti, iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS).

Edukaciju su otvorile dr Nataša Tolimir, rukovodilac edukacija u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi. U uvodnom delu gospođa Olivera Vuković, ispred Sekons grupa za razvojnu inicijativu, ukazala je na značaj savetodavne službe u ruralnom razvoju i potrebu da savetodavci prošire znanja u oblasti rodne ravnopravnosti, s obzirom da strateška i programska dokumenta koja se odnose na razvoj poljoprivrede i ruralnih područja u Srbiji uvažavaju rodnu komponentu i neophodnost ekonomskog osnaživanja žena na selu.

Osnovni cilj edukacije je rodna senzibilizacija savetodavaca, kako bi žene i muškarci u ruralnim područjima bili ravnopravno tretirani u pristupu znanju i informacija, kao i da bi se sistem transfera znanja prilagođavao njihovim specifičnim potrebama.

Sadržaj modula – obuhvaćene su teme koje su se odnosile na rodna ravnopravnost u Srbiji, u smislu pojmova, stanja i politike, sa posebnim osvrtom na rodnu ravnopravnost u kontekstu poljoprivrede i ruralnog razvoja u uslovima klimatskih promena, sa osvrtom na prilike koje navodnjavanje donosi ruralnim ženama. Takođe, edukacije su tematski obuhvatile i rodno odgovorne metode obuka i transfera zanja sa primerima dobre prakse i programe socijalne i ekonomske podrške ženama na selu.

Predavači na edukaciji bili su Prof. dr Marija Babović, Filozofski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Prof. dr Natalija Bogdanov, Poljoprivredni fakultet, gospođa Olivera Vuković, Sekons grupa za razvojnu inicijativu Univerziteta u Beogradu i Sanda Klještanović, PSSS Ruma.