Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Zaječar

U periodu od 22.12.2022. do 24.12.2022. godine, održana je zimska škola, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave. Zimska škola je počela 22.12.2022. godine u 10:05, i održana je prema sledećem rasporedu:

22.12.2022.

22-12-2022.
   10:05 do 10:20 Program podrške poljoprivredi u Opštini Boljevac u 2023. godini , eksterni predavač Slađan Đimiš
   10:22 do 11:02 E-agrar , savetodavac Slavica Dželatović
   11:06 do 11:39 Primena mineralnih hraniva u ratarskoj proizvodnji , savetodavac Slavica Kodžopeljić
   11:45 do 12:15 Braon-mramorasta stenica , eksterni predavač Vesna Buzadžin
   12:16 do 12:48 Zadrugarstvo , savetodavac Slavica Dželatović
   12:49 do 13:21 Gajenje povrća na malim površinama u gazdinstvu , savetodavac Slavica Kodžopeljić
   13:22 do 13:53 Jačanje konkurentnosti voćarske proizvodnje , savetodavac Mihajlo Žikić

23-12-2022.
   10:15 do 10:30 Program podrške poljoprivredi Grada Zaječara , eksterni predavač Vesna Stanković
   10:35 do 11:05 E-agrar , savetodavac Saša Stamenković
   11:08 do 11:40 Posebni uslovi u voćarskoj organskoj proizvodnji , savetodavac Mihajlo Žikić
   11:45 do 12:15 Bakterioze u voćarstvu , eksterni predavač Vesna Buzadžin
   12:20 do 12:50 Podrška sprovođenju IPARD III programa 2021-2027 , savetodavac Saša Stamenković
   12:53 do 13:30 Sistemi gajenja vinove loze , savetodavac Mihajlo Žikić
   13:30 do 14:00 Značaj upotrebe bakarnih preparata u voćarstvu , eksterni predavač Vesna Buzadžin

24-12-2022.
   10:10 do 10:25 Program podrške poljoprivredi u Opštini Boljevac u 2023. godini , eksterni predavač Slađan Đimiš
   10:27 do 10:57 E-agrar , savetodavac Slavica Dželatović
   10:57 do 11:27 PDV u poljoprivredi – uloga i značaj , savetodavac Saša Stamenković
   11:28 do 11:58 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Slavica Kodžopeljić
   11:58 do 12:28 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Saša Stamenković
   12:29 do 12:59 Proizvodnja vina , savetodavac Mihajlo Žikić
   12:59 do 13:29 Invazivne štetočine , savetodavac Slavica Dželatović

U organizaciji PSSS Zaječar Agroznanje doo Zaječar, u periodu 22.12. – 24.12.2021. god. održaće se zimska škola (seminar) za poljoprivredne proizvođače sa aktuelnim temama iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje i oblasti agrarne politike s težištem na: sprovođenju IPARD III programa u Srbiji, diverzifikaciju prihoda na gazdinstvu, interesnom udruživanju, porez na dodatu vrednost, organskoj voćarskoj proizvodnji, jačanju konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji, kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju i zaštitu oznaka kvaliteta, aktuelnim problemima u zaštiti biljaka preporučenim od PIS-a, kao i unapređenju poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima. Prvi dan škole organizovan je u sali lokalne samouprave u Boljevcu, drugi dan u sali PKS u Gradu Zaječaru, a treći dan u sali mesne zajednice u Podgorcu.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar