Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 17:00 održana je tribina, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Aleksandra Maksimović
sa temom:
1. 17:00 do 17:31 Aktuelne mere agrarne politike MPŠV , savetodavac Jovan Sušić

Na ovoj tribini su objašnjene aktuelne mere koje će se sprovoditi za sva registrovana poljoprivredna gazdinstva u 2023. godini.
Koordinator: Jovan Sušić

Izvor: PSSS Šabac