Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Šabac

U periodu od 22.02.2023. do 24.02.2023. godine, održana je zimska škola, mesto Koceljeva , opština Koceljeva, Koceljeva – prostorija Opštine. Zimska škola je počela 22.02.2023. godine u 08:59, i održana je prema sledećem rasporedu:

22.02.2023.

22-02-2023.
08:59 do 09:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Mirjana Milošević
09:30 do 10:02 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Marina Gačić
10:07 do 10:38 Krompirov moljac , savetodavac Sanja Popović
10:38 do 11:08 Suzbijanje korova u lucerki , savetodavac Sanja Popović
11:04 do 11:30 Podizanje novih zasada voćaka , savetodavac Milorad Jocković
11:30 do 12:01 Jačanje konkurentnosti voćarske proizvodnje , savetodavac Milorad Jocković
12:01 do 12:32 Rezultati makroogleda hibrida kukuruza iz 2022.godine , savetodavac Svetlana Zlatarić
12:32 do 13:04 Prihrana pšenice , savetodavac Gordana Rehak

23-02-2023.
09:58 do 10:28 Prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima , savetodavac Zoran Beljić
10:28 do 11:00 Ishrana krava u zasušenju , savetodavac Zoran Kozlina
11:00 do 11:31 Braon mramorasta stenica , savetodavac Slavica Maksimović
11:31 do 12:01 Odlaganje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja , savetodavac Slavica Maksimović
11:59 do 12:30 Prihrana povrća u zatvorenom prostoru , savetodavac Darko Simić
12:30 do 13:00 Značaj kalcifikicaje , savetodavac Darko Simić
13:00 do 13:30 Jačanje konkurentnsti povrtarske proizvodnje , savetodavac Jovan Sušić
13:30 do 14:00 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Jovan Sušić

24-02-2023.
14:00 do 14:30 Osiguranje i kreditna podrška u poljoprivredi , savetodavac Mirjana Milošević
14:27 do 14:58 IPARD III , savetodavac Zoran Beljić
14:59 do 15:30 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Marina Gačić
15:48 do 16:19 Podrška interesnom udruživanju , savetodavac Zoran Kozlina
16:20 do 16:50 Organska proizvodnja , savetodavac Gordana Rehak
16:50 do 17:21 Azijska voćna mušica , savetodavac Slobodan Gošić
17:21 do 17:52 Ekonomski značajne bolesti pšenice , savetodavac Slobodan Gošić
17:52 do 18:23 Prihrana pšenice , savetodavac Svetlana Zlatarić

Cilj održavanja zimske škole je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim temama iz oblasti biljne i stočarske proizvodnje, zaštite bilja, merama agrarne politike, kao i elektronskim postupanjem u eAgraru. Prvi dan zimske škole biće održan 22.02.2023. godine u Koceljevi – prostorija Opštine, drugi dan 23.02.2023. u Bogatiću – prostorija Opštine, a treći dan 24.02.2023. u Pocerskom Metkoviću – prostorija Osnovne škole.
Koordinator: Mirjana Milošević

Izvor: PSSS Šabac