Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Požarevac

U periodu od 28.02.2024. do 01.03.2024. godine, održana je zimska škola, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, PSSS Požarevac. Zimska škola je počela 28.02.2024. godine u 10:15, i održana je prema sledećem rasporedu:

28.02.2024.

28-02-2024.
   10:15 do 11:00 Konzervacijska obrada zemljišta , eksterni predavač Bogdan Garalejić
   11:00 do 11:30 Proizvodni progran kompanije Basf , eksterni predavač Đorđe Nikolić
   12:00 do 12:30 Sortiment i zaštita ratarskih useva , eksterni predavač Nikola Terzić
   12:30 do 13:00 Program kompanije Agromarket u zaštiti ratarskih useva , eksterni predavač Mladen Đorđević
   13:00 do 13:30 Program kompanije Agromarket u ishrani ratarskih useva , eksterni predavač Miloš Todorović
   13:30 do 14:00 KWS hibridi za 2024.godinu , eksterni predavač Nenad Đorđević
   14:00 do 14:30 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje useva i kredite u poljoprivredi , savetodavac Bojan Stević
   14:30 do 15:00 Tretman voća u fazi mirovanja , savetodavac Miloš Radovanović
   15:00 do 15:30 Diferzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Danijela Ilić

29-02-2024.
   10:00 do 10:30 Uloga biopesticida u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji , eksterni predavač Predrag Milovanović
   10:30 do 11:00 Hibridi suncokreta za 2024.godinu , eksterni predavač Aleksandar Stevanović
   11:00 do 11:30 Agotehničke mere u proizvodnji kukuruza i proizvodni program , eksterni predavač Dejan Milosavljević
   12:00 do 12:30 Agrotehničke mere u uslovima suše i proizvodni program , eksterni predavač Nebojša Lazarević
   12:30 do 13:00 Program kompanije Galenika Fitofarmacija , eksterni predavač Koviljka Teomirović
   13:00 do 13:30 Uticaj klimatskih promena na poljoprivredu , eksterni predavač Dragan Terzić
   13:30 do 14:00 Prepoznavanja lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštiićeni nekom od oznaka geografskog porekla, sistemu zaštite geografskog porekla i benefitima koje poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti realizacijom ovog procesa , savetodavac Aleksandar Stojanović
   14:00 do 14:30 Adaptacija proizvodnje vina na klimatske promene , savetodavac Ana Đorđević
   14:30 do 15:00 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Violeta Stanković

01-03-2024.
   10:00 do 10:30 Doprinos nauke i struke unapređenju proizvodnje kukuruza u Srbiji , eksterni predavač Ljubiša Kolarić
   10:30 do 11:00 Zaštita ratarskih useva i promovisanje AS hibrida i pesticida , eksterni predavač Ivan Jovanović
   11:00 do 11:30 Proizvodni program kompanije Pioneer-Corteva , eksterni predavač Nenad Gajić
   12:00 do 12:30 Traiko-tečno folijarno đubrivo , eksterni predavač Stefan Đorđević
   12:30 do 13:00 Ponuda OS hibrida za 2024.godinu , eksterni predavač Dušan Bogdanović
   13:00 do 13:30 AgAR-univerzalni autonomni poljoprivredni robot , eksterni predavač Nikola Velčev
   13:30 do 14:00 Tehnologija proizvodnje lucerke , savetodavac Sreten Danilović
   14:00 do 14:30 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Nenad Vujčić
   14:30 do 15:00 Zdravstveno stanje ozimih useva na teritoriji Braničevskog okruga sa osvrtom na PIS , savetodavac Dragana Urošević

Cilj održavanja Zimske škole je bio edukacija poljoprivrednih proizvođača kroz aktuelne teme iz oblasti: ratarstva, stočarstva, voćarstva, prehrambene tehnologije, zaštite bilja, agrarne politike i E-agrara.
Koordinator: Danijela Ilić

Izvor: PSSS Požarevac