Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 30.03.2024. godine, sa početkom u 09:30 održana je tribina, mesto Ub , opština Ub, prostorije JKP ” Đunis “
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Podsticaji MPŠV u 2024 , savetodavac Srđan Stanojlović

Prisutni su upoznati sa podsticajima MPŠV za 2024 a pružena im je pomoć pri apliciranju za iste
Koordinator: Srđan Stanojlović

Izvor: PSSS Valjevo