Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 05.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Štavalj , opština Sjenica, polj.gazdin.Grbović Rajka
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 1.Invazivne insekatske vrste , savetodavac Svetlana Šućević
2. 10:30 do 11:00 Značaj laboratorijskih analiza mleka i mlečnih proizvoda , eksterni predavač Nedim Ćućević

Najavljujem predavanje koje će se održati u cilju edukacije poljoprivrednika prezentovanjem tema:1.Invazivne insekatske vrste 2. Značaj laboratorijskih analiza mleka i mlečnih proizvoda
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar