Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 31.08.2023. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, PSSS Valjevo
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Aktuelni podstcaji , savetodavac Slađana Gavrilović

Tokom tribine prisutni upoznati sa javnim pozivom za subvencije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji, uz pomoć u realizaciji za apliciranje za ove podsticaje.
Koordinator: Slađana Gavrilović

Izvor: PSSS Valjevo