Objava: TRIBINA-PSSS Poljoservis

Dana 31.08.2023. godine, sa početkom u 08:31 održana je tribina, mesto Minićevo , opština Knjaževac, Prostorije mesene zajednice
sa temom:
1. 08:31 do 09:02 Aktuelni podsticaji MPŠV , savetodavac Srđan Cvetković

Proizvođačima su predstavljene aktuelne mere agrarne politike MPŠV.
Koordinator: Srđan Cvetković

Izvor: PSSS Poljoservis