Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 26.06.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Brankovina , opština Valjevo – grad, Prostorije zavičajnog muzeja u Brankovini
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Javni pozivi MPŠV iz oblasti voćarske proizvodnje , savetodavac Srđan Stanojlović
2. 12:30 do 13:00 Javni pozivi MPŠV iz oblasti ratarske proizvodnje , savetodavac Slađana Gavrilović

Tokom Tribine slušaoci su upoznati sa merama, Uredbama i javnim pozivima MPŠV za 2023 godinu, posebno iz oblasti biljne proizvodnje
Koordinator: Srđan Stanojlović

Izvor: PSSS Valjevo