Objava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 28.06.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Ribare , opština Jagodina – grad, Polj. gazdinstvo Goran Milojević
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilna striža ovaca , savetodavac Aleksandar Canić

Pokazati ukazati proizvođačima na pravilnu strižu oavaca, značaj striže i kako pravilna striža utiče naovce.
Koordinator: Aleksandar Canić

Izvor: PSSS Jagodina