Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 05.02.2023. godine, sa početkom u 08:34 održana je tribina, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Sala PSSS Šabac
sa temama:
1. 08:34 do 09:04 Prijava na portal eID , savetodavac Sanja Popović
2. 09:06 do 09:45 Značaj uvođenja e-Agrara , savetodavac Slavica Maksimović

Održana tribina je imala za cilj da informiše prisutne poljoprivredne proizvođače o uvođenju u e-agrar.Na tribini je data mogućnost da aktivno učestvuju u diskusiji kao i da postavljaju pitanja za koja su bili veoma zainteresovani i na koja su dobijali adekvatne odgovore. Bilo je prisutnih 10 poljoprivrednih proizvođača
Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac