Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 04.02.2023. godine, sa početkom u 08:30 održana je tribina, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Sala PSSS Šabac
sa temama:
1. 08:30 do 09:09 Uvođenje ID aplikacija , savetodavac Sanja Popović
2. 09:09 do 09:46 Kvalifikovani elektronski potpis u klaudu , savetodavac Slavica Maksimović

Održana tribina je imala za cilj da informiše prisutne poljoprivredne proizvođače o uvođenju u e-agrar.Na tribini je data mogućnost da aktivno učestvuju u diskusiji kao i da postavljaju pitanja za koja su bili veoma zainteresovani i na koja su dobijali adekvatne odgovore. Bilo je prisutnih 11 poljoprivrednih proizvođača
Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac