Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 30.12.2023. godine, sa početkom u 10:56 održana je tribina, mesto Matijevac , opština Vladimirci, PG Milovanović Petronije
sa temom:
1. 10:56 do 11:32 Aktuelni podsticaji MPŠV , savetodavac Slobodan Gošić

Cilj tribine će biti da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa aktuelni podsticajima i kreditnom podrškom.
Dana 30.12.2023. godine održana je tribina sa aktuelnim merama agrarne politike.
Koordinator: Slobodan Gošić

Izvor: PSSS Šabac