Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 30.12.2023. godine, sa početkom u 08:58 održana je tribina, mesto Bogatić , opština Bogatić, PG Damnjanović Nenada
sa temom:
1. 08:58 do 09:30 Aktuelne mere MPŠV , savetodavac Slobodan Gošić

Cilj tribine će biti da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa aktuelnim podsticajima i kreditnom podrškom .
Dana 30.12.2023. godine održana je tribina sa aktuelnim merama agrarne politike.
Koordinator: Slobodan Gošić

Izvor: PSSS Šabac