Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 24.12.2023. godine, sa početkom u 17:16 održana je tribina, mesto Draginje , opština Koceljeva, Gazdinstvo Dejana Tešića
sa temom:
1. 17:16 do 17:47 Mere agrarne politike , savetodavac Gordana Rehak

24.12.2023. godine održaće se tribina na gazdinstvu Dejana Tešića, gde će se pojasniti sve aktuelnosti u vezi e agrara i mera agrarne politike.
Dana 24.12.2023. godine održana je tribina na gazdinstvu Dejana Tešića, gde su objašnjene mere agrarne politike i mogućnosti ostvarivanja subvencija.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac