Objava: RADIONICA-PSSS Valjevo

Dana 23.12.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Vrhovine , opština Ub, PG Slobodan Živanović
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Identifikacija aktivnih rupa u usevu pšenice , savetodavac Snežana Radovanović

Tokom radionice prisutni su upoznati sa identifikacijom aktivnih rupa u usevu pšenice.
Koordinator: Snežana Radovanović

Izvor: PSSS Valjevo