Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 24.10.2023. godine, sa početkom u 16:00 održana je tribina, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Aleksandra Maksimović
sa temom:
1. 16:00 do 16:30 Aktuelne mere podsticaja MPŠV , savetodavac Slavica Maksimović

Cilj održavanja tribine bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa uslovima i načinom ostvarivanja prava na podsticaje za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja subjekata u poljoprivrednoj proizvodnji. Na tribini je bilo prisutnih 6 poljoprivrednih proizvođača
Koordinator: Slavica Maksimović

Izvor: PSSS Šabac