Najava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 31.10.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Kočino Selo , opština Jagodina – grad, Domaćinstvo Dimitrijević Darka
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Primena dobre poljoprivredne prakse u plasteničkoj proizvodnji , savetodavac Ljiljana Jeremić

Cilj radionice je prikazati poljoprivrednim proizvođačima kako primeniti principe dobre poljoprivredne prakse u plasteničkoj proizvodnji povrća.
Koordinator: Ljiljana Jeremić

Izvor: PSSS Jagodina