Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 29.02.2024. godine, sa početkom u 18:59 održana je tribina, mesto Šabac , opština Šabac – grad, PG Petrović Goran
sa temom:
1. 18:59 do 19:30 Refakcija plaćene akcize za gorivo namenjeno poljoprivrednim proizvođačima , savetodavac Sanja Popović

Cilj tribine je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o uslovima , načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe. Na tribini je bilo prisutno 6 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac