Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 27.02.2024. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, Prostorije Lovačkog doma
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Bolesti vina , savetodavac Ana Đorđević
2. 19:30 do 20:00 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Violeta Stanković

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa simptomima bolesti vina, prevenciji i popravljanju kvaliteta, kao i sa proizvodnjom bez narušavanja strukture i kvaliteta zemljišta.
Koordinator: Ana Đorđević

Izvor: PSSS Požarevac