Objava: TRIBINA-PSSS Prokuplje

Dana 27.10.2023. godine, sa početkom u 10:04 održana je tribina, mesto Kaševar , opština Blace, Poljoprivredno gazdinstvo Savić Nadice
sa temom:
1. 10:04 do 10:42 Regresiranje premije osiguranja useva, plodova i životinja , savetodavac Igor Petrović

Cilj Tribine je tumačenje pravilnika o regresiranju premije osiguranja useva, plodova i životinja. Proizvođači će biti upoznati sa načinom podnošenja zahteva i potrebnom dokumentacijom koja prat zahtev.
Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Prokuplje