Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 27.10.2023. godine, sa početkom u 11:57 održana je predavanje, mesto Prilužje , opština Vučitrn, Gazdinstvo Bojković Nenada
sa temama:
1. 11:57 do 12:31 Karakteristike mesnatih rasa svinja , savetodavac Zdravko Dobrić
2. 12:33 do 13:07 Agrotehničke mere i zaštita u voćnjacima u fazi mirovanja , savetodavac Aleksandar Zdravković

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa karakteristikama mesnatih rasa svinja, kao i sa agrotehničkim merama i zaštitom u voćnjacima u fazi mirovanja.
Koordinator: Zdravko Dobrić

Izvor: PSSS K.Mitrovica