Objava: TRIBINA-PSSS Požarevac

Dana 15.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Klenje , opština Golubac, Gazdinstvo Stokić Ace
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 eAGRAR , savetodavac Violeta Stanković
2. 09:30 do 10:00 Buduće reforme agrarne politike , savetodavac Ana Đorđević
3. 10:00 do 10:30 Zimska rezidba voćaka , savetodavac Milena Zafirović Stojanović

Cilj tribine je bio upoznati proizvođače sa platformom eAGRAR, njenim značajem i prednostima, kao i sa budućim reformama javne uprave i nacionalne agrarne politike koje nas očekuju. Takodje ce prisutni biti upoznati sa značajem i nacinom izvodjenja pomotehnicke mere rezidbe vocaka .
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac