Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 12:57 održana je predavanje, mesto Bogatić , opština Bogatić, Prostorije Opštine
sa temama:
1. 12:57 do 13:29 Prolećno prskanje voćnih zasada , savetodavac Slavica Maksimović
2. 13:30 do 14:06 Prihrana pšenice , savetodavac Jovan Sušić


Koordinator: Slavica Maksimović

Izvor: PSSS Šabac