Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 12.10.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Bela Palanka , opština Bela Palanka, Gazdinstvo Jeremić Tamare
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Vesna Manić

Cilj održavanja tribine je da se proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Vesna Manić

Izvor: PSSS Pirot