Najava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 17.10.2023. godine, sa početkom u 14:00 održaće se tribina, mesto Lukavica , opština Dimitrovgrad, Gazdinstvo Davitkov Dragana
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Vesna Manić

Cilj održavanja tribine je da se proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Vesna Manić

Izvor: PSSS Pirot