Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 05.06.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Pirot , opština Pirot, Gazdinstvo Nikolić Dragoslava
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 eagrar , savetodavac Goran Popović

Cilj održavanja tribine bio je upoznavanje prisutnih sa načinom izdavanja parametara i instalacija ConsentID aplikacije na mobilnom telefonu, postupak obnove gazdinstva u e-Agraru, apliciranje za podsticaje po Javnim pozivima.
Koordinator: Goran Popović

Izvor: PSSS Pirot