Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 06.06.2023. godine, sa početkom u 10:01 održana je tribina, mesto Jagnjilo , opština Beograd-Mladenovac, PG.Dobrica Mićić
sa temom:
1. 10:01 do 10:32 Podsticaji MPŠV za 2023 god. , savetodavac Željko Lazić

Podsticaji MPŠV za 2023 god.
Koordinator: Željko Lazić

Izvor: PSSS Beograd