Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 07.03.2023. godine, sa početkom u 08:23 održana je tribina, mesto Pirot , opština Pirot, Gazdinstvo Tošić Svetlane
sa temom:
1. 08:23 do 08:58 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj održavanja tribine bio je upoznati prisutne sa elektronskim postupanjem u eAgraru
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot