Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 08.03.2023. godine, sa početkom u 08:55 održana je predavanje, mesto Pirot , opština Pirot, Prostorija MZ Nova Mala
sa temama:
1. 08:55 do 09:26 Priprema zemljišta za sadnju vinove loze i optimalni uslovi sadnje , savetodavac Goran Svetozarević
2. 09:27 do 10:00 Prerada malih količina primarnih proizvoda , savetodavac Srđan Čalić

Cilj Predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa načinima pripreme zemljišta za sadnju vinograda i optimalnim rokovima sadnje kao i sa propisivnim merama prerade iz Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda.
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot