Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 09.03.2023. godine, sa početkom u 11:45 održana je tribina, mesto Suvi Do , opština Tutin, Klub poljoprivrednika
sa temama:
1. 11:45 do 12:15 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Safet Vesnić
2. 12:15 do 12:45 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Stefan Pajović

Aktuelni podsticaji u poljoprivredi i Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru, bile su teme tribine, sa kojim smo upoznali prisutne poljoprivredne proizvođače. Tribini je prisustvovalo 17 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Safet Vesnić

Izvor: PSSS Novi Pazar