Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Negotin

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 08:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Negotin , opština Negotin,
sa temom:
1. 08:30 do 09:30 Zdravstveno stanje zasada vinove loze , savetodavac Slavica Svetozarević

Cilj posete oglednoj farmi je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa primerima dobre prakse i trenutnim zdravstvenim stanjem vinove loze.
Koordinator: Slavica Svetozarević

Izvor: PSSS Negotin