Objava: TRIBINA-PSSS Niš

Dana 19.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Gabrovac , opština Niš-Palilula, poljoprivredno gazdinstvo Jelić Lidije
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Uredba o raspodeli sredstava u poljoprivredi za 2021 godinu , savetodavac Gordana Cvetković

Cilj tribine je bio upoznati poljoprivredne proizvođače sa Uredbom o raspodeli sredstava u poljoprivredi za 2021 godinu.
Koordinator: Gordana Cvetković

Izvor: PSSS Niš