Objava: PREDAVANJE-PSSS Prokuplje

Dana 17.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Džigolj , opština Prokuplje, Poljoprivredno gazdinstvo Milomira Jović-a
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Zaštita šljive od bolesti i štetočina , savetodavac Aleksandar Petković
2. 10:35 do 11:05 Osiguranje useva i plodova, krediti,troškovi na gazdinstvu i PDV u poljoprivredi. , savetodavac Igor Petrović

Na Predavanju, poljoprivredni proizvođači su upoznati sa zaštitom šljive od bolesti i štetočina, i načinom osiguranja useva i plodova, kreditima, troškovima na gazdinstvu i PDV-om u poljoprivredi.
Koordinator: Aleksandar Petković

Izvor: PSSS Prokuplje