Objava: TRIBINA-PSSS Negotin

Dana 25.08.2023. godine, sa početkom u 10:10 održana je tribina, mesto Kladovo , opština Kladovo, PTK Ključ Kladovo
sa temom:
1. 10:10 do 10:58 Nabavka novih mašina i opreme , savetodavac Vladica Gavrilović

Cilj najavljene tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa javnim pozivom MPŠV u primarnoj biljnoj proizvodnji.
Koordinator: Vladica Gavrilović

Izvor: PSSS Negotin