Objava: RADIONICA-PSSS Niš

Dana 28.08.2023. godine, sa početkom u 09:30 održana je radionica, mesto Pukovac , opština Doljevac, Gazdinstvo Ilic Ivice
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Pokazni sistem spravljanja silaze , savetodavac Miloš Marković


Koordinator: Miloš Marković

Izvor: PSSS Niš