Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 08.03.2023. godine, sa početkom u 08:26 održana je tribina, mesto Krupanj , opština Krupanj, Prostorije SO Krupanj
sa temama:
1. 08:26 do 09:01 Podrška poljoprivrednim proizvođačima u postupanju sa E agrarom , savetodavac Zlatica Krsmanović
2. 09:03 do 09:35 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koji služe za snabdevanje potrošača , savetodavac Jelena Nevzatović

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa prvim koracima u postupanju sa budućom platformom E agrar i sa Pravilnikom o preradi malih količina proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu. Tribini prisustvovalo 11 proizvođača.
Koordinator: Zlatica Krsmanović

Izvor: PSSS Loznica