Objava: PREDAVANJE-PSSS Poljoservis

Dana 09.03.2023. godine, sa početkom u 09:03 održana je predavanje, mesto Knjaževac , opština Knjaževac, Prostorije PSSS
sa temama:
1. 09:03 do 09:25 Zaštita jabučastog voća od ervinije milovore , savetodavac Živorad Jovanović
2. 09:25 do 09:46 Pomotehničke i agrotehničke mere u zasadima kupine , savetodavac Sanja Čokojević
3. 09:50 do 10:11 PDV u poljoprivredi , savetodavac Dragan Kolčić

Najavljeno predavanje ima cilj da se prisutni upoznaju sa zaštitom jabučastog voća, pomotehničkim i agrotehničkim merama u zasadima kupine, kao i pdv u poljoprivredi.
Koordinator: Dragan Kolčić

Izvor: PSSS Poljoservis