Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 10.11.2023. godine, sa početkom u 10:04 održana je tribina, mesto Ljubovija , opština Ljubovija, Prostorije opštine u Ljuboviji
sa temom:
1. 10:04 do 10:37 Subvencija za nabavku zaštitnih ramova za traktore , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj održavanja tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa vremenom, načinom i potrebnom dokumentacijom za podnošenje zahteva za subvencije za nabavku zaštitnih ramova za traktore.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica