Objava: RADIONICA-PSSS Niš

Dana 10.11.2023. godine, sa početkom u 14:00 održana je radionica, mesto Crni Kao , opština Ražanj, Gazdinstvo Sase Cirica
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Poljoprivrednim proizvođačima biće objašnjena pravilna tehnologija pripreme silaže od cele biljke kukuruza. , savetodavac Miloš Marković

Poljoprivrednim proizvođačima biće objašnjena pravilna tehnologija pripreme silaže od cele biljke kukuruza.
Koordinator: Miloš Marković

Izvor: PSSS Niš