Objava: TRIBINA-PSSS Leskovac

Dana 22.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Bojnik , opština Bojnik, Gzdinstvo Milene Babić
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškovi na gazd., račun., penziono i socijalno osiguranje, osiguranje useva i kredite u polj. , savetodavac Mirjana Petrović

Tokom održavanja ove tribine skrenuta je pažnja na agroekonomiju sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na gazdinstvu, penziono i socijalno osiguranje, osiguranje useva i aktuelnih kredita u poljoprivredi.
Koordinator: Mirjana Petrović

Izvor: PSSS Leskovac